Asiantuntijapalvelu

  • veroilmoitukset ja vero-oikaisupyynnöt luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille
  • perunkirjoitukset riidattomille kuolinpesille
  • ositus- ja perinnönjakosopimukset riidattomille pesille
  • vuokra-asuntojen hallinnointi
  • sijoittajan kirjanpidon rakentaminen verotusta ja verosuunnittelua varten